1 Jawatan Kosong Pegawai Teknologi Maklumat April 2018 Terkini


Pegawai Teknologi Maklumat

Koperasi Muslimin Malaysia Berhad - Kuala Lumpur - Setapak
SKOP KERJA : Bertanggungjawab membangunkan perisian baru bagi menyokong aktiviti-aktiviti koperasi dengan: Melaksanakan kajian kemungkinan dan analisis keperluan pengguna dan system. Melaksanakan sebarang reka bentuk system megikut hasil analisis. Melaksanakan sebarang bentuk program, pengujian dan...
14 Mar - 2:52 PM